Psychoterapia grupowa Kraków

Psychoterapia grupowa jest metodą leczenia nie mniej skuteczną niż terapia indywidualna. Opiera się na założeniu, że problemy psychiczne mają charakter relacyjny i w relacjach z innymi się przejawiają. W psychoterapii grupowej poprzez otrzymywanie informacji zwrotnych od terapeutów i uczestników, możliwe jest uzyskanie innego spojrzenia na siebie i swoje sprawy, a także przyjrzenie się własnemu funkcjonowaniu z innymi ludźmi. Grupa jest środowiskiem terapeutycznym, w której możliwe jest doświadczanie siebie, innych i relacji z innymi. Dzięki grupowej pracy terapeutycznej możliwe jest pogłębienie świadomości, zwiększenie odpowiedzialności, a także zwiększenie poczucia sprawstwa. Przeznaczona jest dla osób przeżywających trudności w budowaniu trwałych i satysfakcjonujących relacji, przeżywających lęk społeczny, doświadczających pustki i poczucia braku sensu życia, odczuwających napięcie i niepokój.

Spotkania grupy terapeutycznej odbywają się raz w tygodniu, trwają 90 minut.