Psychoterapia par Kraków

Terapia pary to propozycja skierowana do osób doświadczających poważnych konfliktów lub sytuacji kryzysowych w swoich związkach. Jest to szczególny rodzaj spotkań, podczas których do terapeuty zgłaszają się dwie osoby z pary oraz ich relacja. To właśnie relacja, czyli to co dzieje się pomiędzy partnerami staje się głównym tematem rozmów w gabinecie. W trakcie terapii pary zgłaszane mogą być różne trudności, które przykładowo dotyczą kwestii ”podziału władzy” w związku, ustalania granic czy obecności silnych uczuć np. zazdrości/złości. Tematów do pracy może być bardzo wiele, ponieważ każda z par ma swój niepowtarzalny koloryt. Można jednak powiedzieć, że podstawowym zadaniem terapii pary jest wzajemne usłyszenie się i wynikające z tego zrozumienie partnerów. Terapia ułatwia parze przekraczanie usztywnień w codziennym, schematycznym funkcjonowaniu, a to stwarza nowe możliwości do rozwoju i wzajemnego odkrywania się partnerów.

Sesja pracy z parą trwa 60-80 minut, w zależności od potrzeb spotkania odbywają się w trybie cotygodniowym, lub 2x w miesiącu.