Psychoterapia traumy Kraków

Psychoterapia traumy jest propozycją dla osób, które w swoim życiu doświadczyły urazowych zdarzeń naruszających ich podstawowe poczucie bezpieczeństwa, zaufania do siebie i poczucia własnej wartości. Takie trudne wydarzenia mogą pozostawiać swój wewnętrzny zapis w postaci różnych objawów, które powracają i często mogą nie być łączone z urazowymi doświadczeniami. Przykładem są charakterystyczne dolegliwości ze strony ciała, poczucie winy, skrajny smutek czy lęk. Mogą również pojawić się zachowania autoagresywne, problemy z tożsamością czy trudności z wyznaczaniem granic.

Sesje pracy z trauma dają możliwość otwierania i przepracowywania trudnych zdarzeń. Podczas terapii z obecnym terapeutą pojawia się przestrzeń na uwolnienie czegoś, co często przez lata było głęboko skrywane. W miarę trwania terapii Osoba ma możliwość doświadczania nowych stanów takich jak wytchnienie czy powrót do przeżywania radości. Głównym celem spotkań jest pozostawienie urazowych doświadczeń w przeszłości i odebranie im mocy do wpływania na bieżące życie.

Dlaczego warto rozważyć tego typu formę pomocy? Niezamknięta trauma uderza w najważniejszy obszar naszego życia, czyli w naszą relacyjność. Bez jej opracowania bardzo trudne jest pozostawanie w dobrych relacjach z osobami które kochamy, czy bycie w zdrowej wymianie ze światem. Naszym zdaniem to wystarczający powód do rozważenia tego typu wsparcia.

Sesja terapii traumy trwa 50 minut, spotkania odbywają się w trybie cotygodniowym.