Psychoterapia rodzin Kraków

Każda rodzina to wyjątkowy układ osób, uczuć, tradycji i nawyków, a każdy jej członek wnosi do niej własny charakter, zdolności i potrzeby. Nierzadko zdarza się, że budzi to szereg wyzwań w codziennym funkcjonowaniu i rodzina potrzebuje konsultacji specjalisty. Spotkanie takie ma na celu rozpoznanie bieżącej sytuacji rodziny, usłyszenie perspektywy wszystkich jej członków i wspólne poszukiwanie źródeł trudności oraz skutecznych rozwiązań.

Psychoterapia rodzin może być pomocna w sytuacji doświadczenia kryzysu, związanego np. ze śmiercią członka rodziny, poważną chorobą czy nagłym wypadkiem, utratą pracy, zmianą miejsca zamieszkania, narodzinami nowego dziecka, trudnościami wychowawczymi lub niepokojącymi zachowaniami dziecka, wobec których bywa się bezradnym.

Konsultacja rodzinna może przydać się również wtedy, gdy ciągle się kłócicie i wzajemne nieporozumienia stają na drodze do siebie.

Spotkania odbywają się z częstotliwością 1 lub 2 razy w miesiącu i trwają 75-80 minut, prowadzi je jeden lub dwójka terapeutów.