Konsultacje rodzicielskie Kraków

Konsultacje rodzicielskie to odpowiedź na niepewność, wątpliwości i trudności przeżywane przez rodziców (opiekunów) dzieci. Konsultacje mają na celu pogłębienie rozumienia, a także uporządkowanie emocji, związanych z byciem rodzicem, opieką nad dzieckiem/dziećmi, a także wypracowaniem pomocnych rozwiązań.

Konsultacje rodzicielskie to forma krótkoterminowej pracy z rodzicami, czasem rodziną. W trakcie konsultacji poszukuje się odpowiedzi na pytanie: co się dzieje z dzieckiem, ale i na pytanie co się dzieje z rodzicami. Konsultacje są wsparciem i odpowiedzią na niepokój czy bezradność pojawiającą się w rodzicielstwie. Problemy, które poruszane są w trakcie konsultacji rodzicielskich dotyczą zwykle trudności dziecka z opanowywaniem kolejnych umiejętności rozwojowych np, korzystanie z toalety, zasypianie. Trudności w rozstawaniu się z rodzicami, lęk społeczny, trudność z adaptowaniem i funkcjonowaniem w grupie, trudności i niepowodzenia szkolne. Konsultacja rodzicielska może również być pomocna w związku z trudnymi czy nieakceptowanymi zachowaniami dziecka. Mogą być pomocne w sytuacjach kryzysowych, lub dużych zmian, których doświadcza rodzina.

Zwykle konsultacje rodzicielskie to krótkoterminowa forma wsparcia psychologicznego. Skierowana jest do rodziców dzieci i nastolatków. Może ograniczyć się do jednego lub kilku spotkań. Trwa 50 minut.