Nove Kraków

Grupa otwarta dla kobiet w ciąży i mam niemowlaków, której celem jest tworzenie środowiska sprzyjającego otwieraniu się na to, co nowe. Celem spotkań jest wsparcie, ale i zachęcanie do wrażliwego wsłuchiwania się w swój stan. Grupa przeznaczona jest dla wszystkich kobiet, które chcą bardziej świadomie podejść do macierzyństwa i do relacji ze swoim dzieckiem.

Zapraszamy do śledzenia naszego