Psychoterapia młodzieży Kraków

Okres dorastania to czas gwałtownych zmian. Zdarza się, że towarzyszy mu chaos. W samym nastolatku, jak i w jego bliskich pojawia się wiele niepokoju. Czas dojrzewania rodzi konieczność pożegnania się z dzieciństwem, stawiając młodego człowieka przed koniecznością zmierzenia się z coraz bardziej wymagającymi zjawiskami zarówno w wewnętrznym świecie przeżyć, jak i w realnym świecie. Zmiany, dokonujące się w szybkim tempie, mogą prowadzić do przeżywania lęku, niepokoju, powodować trudności w akceptowaniu siebie. Jest to czas który można uznać za kryzysowy, ale i czas, o którym myśleć należy, jako o potencjalnej szansie na opracowanie tego, co trudne, ze względu na wzmożone siły rozwojowe. Psychoterapia młodzieży jest zatemem wsparciem w rozwoju, ale i formą leczenia, tego co działa przeciw temu rozwojowi. Jest wspieraniem w odpowiadaniu sobie na pytanie: kim jestem?

Skierowana jest do nastolatków doświadczających depresji i zaburzeń lękowych, nieradzących sobie z impulsywnością, autoagresją, cierpiących na zaburzenia odżywiania, nadużywających Internetu. Adresowana do tych, którzy doświadczają trudności relacyjnych Celem psychoterapii jest większa samoświadomość, większe kompetencje w obszarze radzenia sobie z własnymi emocjami, a także satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi.

Spotkania odbywają się co najmniej jeden raz w tygodniu, trwają 50 minut.