Elena Łanocha - Psycholog, Psychoterapeuta

Elena Łanocha - Psycholog Kraków, Psychoterapeuta Kraków
  • Psychoterapię prowadzę w gabientach:
  • - Kraków (Podgórze)
  • - Online (Skype)

Jestem absolwentką psychologii i pedagogiki społeczno-opiekuńczej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyłam pięcioletnie całościowe Szkolenie z zakresu Psychoterapii Systemowo-Psychodynamicznej organizowane przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia Pro Familia w Krakowie, w Zespole do spraw pieczy zastępczej, Punkcie Interwencji Kryzysowej w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce oraz Zespole Terapeutów w Centrum Profilaktyki i Ochrony Zdrowia przy MGOPS w Wieliczce. Ważne miejsce w moim doświadczeniu zawodowym zajmowała praca z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi i  młodzieżą przebywającymi w pieczy zastępczej, w tym w Rodzinnych Domach Dziecka. Odbyłam staże kliniczne m.in. w Oddziale Psychiatrii Dzieci w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie oraz w Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Psychiatrii dorosłych, dzieci i młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w  Krakowie.

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz terapię par. W ramach konsultacji rodzicielskich udzielam wsparcia rodzicom, doświadczającym trudności wychowawczych. Prowadzę także warsztaty dla rodziców, opiekunów i profesjonalistów z  zakresu wzmacniania kompetencji wychowawczych.

Pracuję w podejściu psychodynamicznym z uwzględnieniem teorii systemowych oraz czerpię z dorobku innych nurtów terapeutycznych (poznawczo-behawioralnego, humanistyczno-egzystencjalnego). W procesie psychoterapii towarzyszę drugiej osobie w  poznawaniu i lepszym rozumieniu siebie, odnajdywaniu równowagi w swoim życiu i relacjach z innymi, poprawie jakości życia i zmniejszeniu cierpienia, w odkrywaniu zasobów do radzenia sobie z trudnościami.

Jestem dwujęzyczna, prowadzę konsultacje i psychoterapię także w języku rosyjskim.

Pracuję w Wieliczce i Krakowie.