Kaja Hołubowska- Psycholog, Psychoterapeuta

Kaja Hołubowska - Psycholog Kraków, Psychoterapeuta Kraków
  • Psychoterapię prowadzę w gabientach:
  • - Kraków (Krowodrza)
  • - Online (Skype)

W mojej pracy kieruję się szacunkiem i otwartością. Ciekawi mnie przychodzący Człowiek i Jej/ Jego świat przeżyć. W pracy psychoterapeutycznej opieram się na psychodynamicznym rozumieniu problemów pacjentów, staram się aby te przeżycia były łatwiejsze do uniesienia, bardziej zrozumiałe i rozwijające. Ważna jest dla mnie relacja terapeutyczna dająca Pacjentce/Pacjentowi poczucie bezpieczeństwa, oparta na szacunku i wzajemnym zaufaniu. Jestem psycholożką, absolwentką Instytutu Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i psychoterapeutką w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia, organizowanego przez Katedrę Psychoterapii oraz Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum UJ Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Swoją wiedzę psychologiczną rozwijałam także podczas studiów podyplomowych z zakresu poradnictwa i pomocy psychologicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim i pedagogiki na Akademii Humanistycznej w Łodzi, a także podczas licznych szkoleń i warsztatów. Doświadczenie zdobywałam poprzez staże i wolontariaty m.in. w Wojewódzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ, Poradni Psychosomatyki i Terapii Rodzin Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego czy świetlicy socjoterapeutycznej oraz prowadząc konsultacje indywidualne, warsztaty psychologiczne dla dorosłych i młodzieży i grupy wsparcia dla osób w kryzysie. Od roku 2001 zawodowo jestem związana z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Ciągle rozwijam się poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach.

W pracy kieruję się Kodeksem Etycznym psychologa.

Swoją praktykę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji grupowej i indywidualnej.

Należę do:

  • Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego